Hizmetlerimiz

Siz değerli müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmetlerimiz;

Şirketimiz, 4458 sayılı gümrük kanununun ve diğer yasaların öngördüğü dış ticaret kanunlarını uygulayarak, müşterilerin ve devletin çıkarlarını esas alan etik ve profesyonel bir anlayışla hizmet vermektedir.

 • İthalat evraklarının takibi, alınması ve işlemlerin yapılması
 • İhracat evraklarının takibi, alınması ve işlemlerin yapılması
 • Transit & aktarma işlemleri
 • Posta paket gümrük işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Geri gelen eşya işlemleri
 • Geçici ithalat ve ihracat işlemlerinin takibi ve geçici ithalat kapsamında yatırılan teminatların çözümü işlemleri
 • Telafi edici verginin hesaplanması ve ödenmesi
 • İhracat ile ilgili ihracatçılar birliğine üyelik işlemlerinin yapılması.
 • İhracat işlemleri sırasında ihracatçılar birliğinden kripto temin edilmesi.
 • A.TR – EUR.1 – MENŞE ŞAHADETNAMESİ – FORM A – FORM E – EUROMED – İHRACAT FATURASI – vb. evrakların tanzimi ve ilgili mercilere onaylatılması.
 • Dış ticaret ve akreditif işlemlerinin takibi
 • Yatırım teşvik belgesi ve dahilde işleme işlemleri
 • Tareks, Kimyahane, Tarım, İşçi sağlığı ve güvenliği belgesi, T.C. Kültür Bakanlığı izin belgesi, Sanayi ve Dış Ticaret Standardizasyon Bölge Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası ekspertiz raporu, TSE Bölge Müdürlüğü ve İTKİB işlemlerinin takibi.
 • Bağlayıcı tarife ve tarife bilgisi müracaatı ve sonlandırılması temini
 • Bağlayıcı menşe temini
 • Küşat ve elleçleme işlemleri
 • Tasfiye işlemleri
 • Sigorta ve nakliye organizasyonları
 • Gümrük mevzuatı çerçevesinde ilgili yasaların güncel takibi ile müşavirlik hizmetleri verilmektedir.
 • Güvenli olması bakımından şehir içi ve şehir dışı nakliyeler kendi araçlarımızla yapılmaktadır.